CZAS TRWANIACZYNNOŚCI 
 8.00- 8.30
11.30- 12.00
14.00- 14.30
Śniadanie
Obiad
Podwieczorek
ZCo najmniej 1/5 czasu
(114 minut)
Zabawa dzieci:( w tym czasie dzieci bawią sie swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela: mogą to być zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, praca indywidualna).
TCo najmniej 1/4 czasu
(143 minuty)
Zajęcia na świeżym powietrzu:( dzieci spędzają ten czas na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.: organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itp.).
DCo najmniej
(85 minut)
Zajęcia dydaktyczne:( różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego).
ICo najmniej 2/5 czasu
(228 minut)
Zajęcia według uznania nauczyciela:( nauczyciel może dowolnie zagospodarować ten czas, uwzględniając możliwości zainteresowania, wiek dzieci, intensywność zajęć. W tej puli mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne oraz zajęcia dodatkowe: religia, język angielski, filharmonia, rytmika itp.).