Przedszkole Nr 2 w Morągu mieści się przy ulicy Armii Krajowej 15. Jest to placówka publiczna, istniejąca od 1984r. W początkowym okresie swojego istnienia placówka nasza podlegała pod Zespół Opieki Zdrowotnej, później przejął nas Ośrodek Pomocy Społecznej by w ostateczności naszym organem prowadzącym po dzień dzisiejszy, była Gmina Morąg. Na początku swojego istnienia ,od roku 1983 byliśmy żłobkową placówką. Zajmowaliśmy się opieką nad dziećmi od 4 miesięcy do trzech lat.

Funkcjonowały trzy grupy żłobkowe, liczące razem 75 dzieci. Warunki godne były pozazdroszczenia, jak na tamte czasy .Wszystkie sale i gabinety pięknie urządzone, dużo zabawek, dobrze wyposażone kuchnie i zaplecze. W 1993 roku zostaliśmy przekształceni na placówkę przedszkolną z oddziałami żłobkowymi. Ilość grup dziecięcych ewaluowała poprzez lata, by osiągnąć kształt: 2 grupy żłobkowe,4 grupy przedszkolne ,w liczbie 140 dzieci.

Nasze przedszkole umieszczony jest w środku osiedla mieszkaniowego i od stycznia 2015r. został podzielony na dwa odrębne zakłady Żłobek Miejski w Morągu i Przedszkole Nr 2 w Morągu. Ogród zabaw znajduje się za budynkiem przedszkolnym i jest duży jak na nasze potrzeby.

Budynek, w którym mieści się nasza placówka jest budynkiem piętrowym. Na parterze znajdują się dzieci przedszkolne, a na pierwszym piętrze dzieci małe do 3 lat uczęszczające do żłobka wyodrębnionego w 2015 roku ze struktur przedszkola na samodzielną placówkę.